2020-09

Redakcijos skiltis
Prarastas laikas

Nemirtingo žingsnio taktu
K. Navakas. Gyva gamta

Ta akimirka žavinga
Šilavotas

Miškas ir mes 
A. Patašius. Gal Lietuvoje miškų jau per daug?
N. Kupstaitis. Plotų klausimas – ne pats svarbiausias

Žmogų pažinsi iš valdžios
K. Zamarytė-Sakavičienė. Laisvės miražas Lukiškių dykumoje

Pokyčių verpetuose
R. Ereminas. Į Europą sėkmingai grįžta vilkai(II)
D. Stancikas. Su kūju per istoriją (XI)

Savas miškas 
Kaip nepasiklysti miške
R. Pilkauskas. Medžių genėjimas

Politikos varpinė
A. Rusteika. Vienybės klausimu: tiesa išlaisvina

Arčiausiai žmonių
S. Asipavičienė. Norisi padaryti kažką gero

Modernios Lietuvos pasiekimai
Akademikas Arvydas Janulaitis

Miško broliai
Ruoštasi tolesnei kovai prieš Lietuvą
Atrodo, kad čia mums ruošiami kapai

Medžioklė
V. Ribikauskas. Kam tvoros?

Muziejus žurnale
U. Budvydas. Unikalus X a. sidabrinis dubuo

Verslas
Švedų architektūra

Mūsų žosmė
B. Paltanavičienė. Prašau, prašyčiau, prašom? (III)

Mano medis
M. Petraitis: miškas – naujų idėjų atsiradimo vieta

Gražiausios Lietuvos vietos
Girnikų kalnas

Būkime sveiki
J. Aušyla. Dovanėlės iš „piemens krepšelio“

Po miško skliautais
L. Svaldenienė. Gyvenimą buveinėse sutrikdė atėjūnai

Miško žvėrys
A. Kazitėnas. Stirna – miškų gracija

Laisvalaikis
Korfu

Jaunuomenė
J. Jakubavičienė. Ilgesio paukštės plunksna

Egzotiniai augalai
J. Motiejūnaitė. Peruvinė tevecija