Daugiau žaliųjų miestų Europai

2021-12-01

Šiemet ES paskelbė kampaniją „Daugiau žaliųjų miestų Europai“, jos iniciatorė – Europos medelynų asociacija ENA (European Nurserystock Association). Kampanijos tikslas – miestų komunalinę valdžią, plėtros planuotojus, kraštovaizdžio architektus, želdynų, parkų šeimininkus paskatinti labiau rūpintis miestų žaliąja aplinka. Kampanijoje dalyvauja 13 šalių (Lietuvos tarp jų nėra). Į geriausią vertinimą pretenduoja įvairūs projektai – pavyzdžiui, mokyklų, ligoninių aplinka, renatūruojami verslų plotai, parkai, nauji gyvenamieji rajonai ir t.t. Šių metų gruodžio mėnesį bus apdovanoti prizo European Green City Awards laimėtojai. 

Vokietijos nacionalinio paveldo medis

2021-10-28

Pirmąsyk Vokietijoje nacionalinio paveldo medžiu paskelbtas Berlyno ąžuolas „Dicke Marie“ („Storoji Marija“). Apie 600 m. amžiaus, 15 m aukščio ir 4,50 m kamieno apimties medis gali gyventi iki 1000 metų, jis stovi miške prie Tegelio ežero. Tokį vardą ažuolui davė jaunystės metus Tegelio pilyje leidę broliai Aleksandras ir Vilhelmas Humboldtai, turėdami omenyje labai apkūnią rūmų virėją. Esą vienos kelionės metu čia lankęsis ir poetas J. V. Gėtė (Goethe).

Invazinis kenkėjas

2021-10-20

Liepos 13 d. Šveicarijoje, netoli Bazelio, vabzdžių gaudyklėje aptiktas invazinis kenkėjas japoninis vabalas (Popillia japonica). Prieš tai toks vabalas buvo aptiktas 2017 m. P. Tesine prie sienos su Italija, kurioje jis išplito nuo 2014 m. Manoma, kad kol kas pavieniai vabalai į šiaurę nuo Alpių kalnagūbrių galėjo patekti su prekių transportu. Šis į karkvabalį panašus kenkėjas lervos stadijoje graužia daugelio kultūrinių augalų šaknis, o suaugėliai apninka įvairių medžių lapiją.

Kritiškai vertinami pasiūlymai

2021-10-14

Europos Komisija pateikė paketą energetikos ir klimato įstatymų projektų, numatoma oro taršos emisijas sumažinti 55 proc. iki 2030 m. ir 100 proc. iki 2050 m. Paketas „Fit for 55“ apima 13 siūlomų įstatymų, tačiau jie sulaukia medienos pramonės atstovų kritikos. Baiminamasi, kad pakeista žemėnaudos, jos keitimų ir miškų ūkio direktyva (LULUCF) bei ES miškų strategija galėtų tik padidinti anglies junginių emisiją. Kritiškai vertinama plečiami miškanaudos ribojimai biologinės įvairovės labui, medienos naudojimo didinimas elektros gamyboje bei kiti reikalavimai, sunkinantys naštą ES valstybėms.

Medienos paklausa kyla

2021-10-08

2021 m. pjautos medienos paklausa Europoje ir JAV labai pakilo, o dėl ribotos pasiūlos abipus Atlanto kainos pasiekė rekordinį lygį. Žurnalas Wood Resource Quarterly prognozuoja, kad per artimiausią dešimtmetį daugumoje pasaulio regionų pjautos spygliuočių medienos paklausa bus aukšta. Tik nedaugelis šalių galės ženkliai padidinti medienos eksportą, ir Europa, ypač Skandinavija, ateityje įgis vis daugiau svarbos kaip medienos tiekėja. Įtampa medienos rinkoje paveiks lentpjūvystės, popieriaus, celiuliozės, kuro, statybų pramonę.

Žemės pereikvojimo diena

2021-10-04

Tarptautinė Žemės būklės tyrimų organizacija Global Footprint Network paskelbė, jog šiemet apskaičiuotoji Žemės pereikvojimo diena (Earth Overshoot Day) – liepos 29-oji. Nuo tos dienos žmonija išnaudoja daugiau gamtinių resursų, negu per metus mūsų planeta pajėgia atgaminti, toliau eikvojami nebeatsikuriantys ištekliai. Išvadose vėlgi pažymima, jog stabdant aplinkos degradavimą nepamainomą vaidmenį atlieka miškai, be kita ko, stabilizuojantys atmosferos sudėtį, neutralizuojantys CO2 emisijas, sykiu teikiantys atsinaujinančią žaliavą įvairiai pramonei.

Medienos energija Austrijoje

2021-09-29

Austrija – viena iš pavyzdinių šalių, šildymui išnaudojančių medienos energiją. Čia daugiau kaip 40% šilumos patalpoms tiekia medienos kuras, tuo tarpu Vokietijoje – tik 8,5%. Austrijoje žymiai mažesnė dalis šilumos gaunama iš gamtinių dujų (23 %) ir naftos kuro (16 %). Kogeneraciniai šaltiniai tiekia taip pat apie 16 % šilumos, apie pusę jos gaunama iš biokuro – skiedrų, žievės, lentpjūvių atliekų.

Programa tirti žmonių mitybos, sveikatos ir tvaraus gamtos išteklių naudojimo galimybėms skurdžiausiuose regionuose

2021-09-22

Shorea stenoptera riešutai

CGIAR – tarptautinių organizacijų partnerystės programa tirti žmonių mitybos, sveikatos ir sykiu tvaraus gamtos išteklių naudojimo galimybėms skurdžiausiuose regionuose. Neseniai mokslininkai pristatė tyrimų duomenis apie agromiškininkystės taikymo galimybes Indonezijos Vakarų Kalimantano srityje, auginant mišrias kaučiukmedžio Hevea brasiliensis ir aliejingus riešutus teikiančio medžio Shorea stenoptera kultūras. Tokia praktika diversifikuoja pajamų struktūrą, teikia pastovesnius uždarbius ūkininkaujantiems, mažina rizikas, saugo bioįvairovę, veiksmingiau kaupia atmosferos CO2 ir švelnina klimato kaitos padarinius.

Barzdotieji grifai grįžo į Vokietiją

2021-09-14

Barzdotieji grifai, Vokietijoje išnykę daugiau nei prieš šimtmetį, vėl įkurdinti Bavarijos kalnuose. Tai stambūs paukščiai: išskėstų sparnų plotis siekia iki 2,85 m, svoris 4,5–7 kg. Tačiau jie nėra plėšrūnai, minta tik dvėseliena. Ši rūšis reta, Europoje peri iki 250 porų. Į Berchtesgadeno nacionalinį parką Vokietijoje atvežta pirmoji pora, išperinta tarptautinėje stotyje Andaluzijoje, Ispanijoje. Prieš išleidžiant į laisvę paukščiai kelias savaites aklimatizuosis specialistų prižiūrimi. Iki 2030 m. numatyta čia įkurdinti kasmet 2–3 jauniklius.