Naujienos

Svarbus energijos šaltinis

2019-12-10

Centrinėje Šveicarijoje svarbus energijos šaltinis yra medienos kuras. Jo poreikiui tenkinti pritaikytas ir čia įsigalėjęs miško ruošos būdas, kai medkirčiai medžius tik nuverčia ir palieka negenėtus. Vėliau specialius vilkikas, apginkluotas pjūkliniu griebtuvu,  juos nuvelka prie miško kelio, čia  nuo stiebų atskiria lajas ir jas sudoroja. Taip palengvinamas ir medkirčių darbas, jis tampa kalnuotose vietovėse saugesnis. Šiam tikslui savo sukonstruotus pjūklus-griebtuvus siūlo firmos HSM Schweiz ir  Keller Forstmaschinen. 

2019 metais Švedijoje iškirsta daugiau

2019-12-06

Šiais metais, kaip numato Švedijos miškų administracija, šalyje bus iškirsta  94 mln. kub. m medienos – 500.000 kub.m daugiau, nei pernai, ir tai bus didžiausias paruoštos medienos kiekis nuo  2007 m. Pasak administracijos atstovės Katarinos Ekberg, prognozės dar gali keistis, bet tokį prieaugį lėmė daug faktorių – 6% padidinti kirtimų plotai, išaugusi pramonės paklausa pjautinės produkcijos bei celiuliozės gamybai, vabalų žievėgraužių išplitimo padariniai miškams ir kt.

Nuotraukoje – Katarina Ekberg

Nauja bendradarbiavimo iniciatyva

2019-12-02

Nauja bendradarbiavimo iniciatyva tarp FAO – miškų politika besirūpinančios JT organizacijos ir Norvegijos vyriausybės  svariai prisidės prie tarptautinės bendruomenės pastangų efekyviau rūpintis pasaulio miškais. Norvegijos  Tarptautinė klimato ir miškų iniciatyva skiria 3 mln. USD finansuoti trejų metų projektui, kurio dalyviai ypač iš besivystančių šalių įgis galimybių gauti ir praktiškai pagal tarptautinę metodologiją taikyti  kosminių palydovų ir antžeminių šaltinių teikiamas išsamias žinias apie miškų plotus, biomasę, anglies sankaupas, kaitą. 

Medienos grobstymas dideliais mastais

2019-11-27

Rumunijoje yra daugiau nei pusė visų dar išlikusių Europos sengirių ir pirmykščių miškų ekosistemų su joms būdingomis ekosistemomis. Tačiau paplitęs ir medienos grobstymas dideliais mastais. Nesesniai Maramurės regione Š. Rumunijoje miško laukymėje rastas nušautas nelegalaus kirtimo aiškintis nuvykęs valstybinių miškų Romsilva apsaugos tarnautojas-žvalgas Livius Popas, trijų vaikų tėvas. Prieš mėnesį nušautas kitas miškų žvalgas  Bogdanas Gaboras. Nuo metų pradžios užfiksuota 16 agresijos prieš Romsilva tarnautojus atvejų.

Nuotraukoje – rumunai protestuoja prieš miškų naikinimą

Unikalus aviacinis įrenginys

2019-11-19

Vokietijos firma Helimatic sukūrė unikalų aviacinį įrenginį, kalnuotose vietovėse, tarp miškingų skardžių, siauruose tarpekliuose nuo užgriūvančių medžių padedantį apsaugoti kitai technikai neprieinamas geležinkelio trasas, elektros linijas, kelius ir kitas komunikacijas. Sistemą sudaro sraigtasparnis SA 315B Lama su 870 AJ galios turbina, po sraigtasparniu, ant 40 m ilgio vamzdinės pakabos, į orą pakeliamas 6 m ilgio pjūklas iš dešimties besisukančių 55 cm skersmens pjovimo diskų, varomų autonomiško 45 AJ dvitakčio variklio. Genėdamas palei trasas pavojų keliančius medžius, nupjauna iki 25 cm storio šakas, pasvirusius kamienus.

Nuotraukoje – agregatas rengiamas startui

Vietnamo smulkūs ūkiai vienijasi

2019-11-13

Vietnamo šiaurėje iš miško ir dirbamos žemės pragyvena beveik 80% gyventojų. Tačiau apie pusė visų šeimos ūkių teturi mažiau nei hektarą žemės ir skursta. Dabar Vietnamo nacionalinė ūkininkų sąjunga kartu su keliais tarptautiniais partneriais skatina smulkių ūkių vienijimąsi į kooperatyvus. Diegiamos 7 pelningos ūkininkavimo kryptys: vertingų kultūrų medelynai, medienos apdirbimas, cinamonų produktai, anyžių aliejus, arbata, citrusiniai pomelo vaisiai ir miškinių vištų auginimas.

Lesy ČR pelnas

2019-11-08

Čekijos valst. miškų įmonės Lesy ČR 1919 m. I pusmečio pelnas, lyginant su pernai metų I pusmečiu, krito dešimteriopai: skaičiuojant eurais, nuo 68 mln. € iki 6,5 mln. €. Apyvarta tuo pat laikotarpiu sumažėjo 22 %. Dvigubai daugiau paruošta medienos iš vėtrų ir vabzdžių žievėgraužių antplūdžio nuniokotų miškų: pernai per pusmetį 1,35 mln. ktm, šiemet 2,87 mln. ktm, bet iš viso medienos ruoša padidėjo 17% iki 5,59 mln. ktm. Prastus finansinius rezultatus lėmė kritusios apvaliosios medienos kainos ir didesni ruošos kaštai.

Naujas miško pramonės metraštis

2019-11-04

JT organizacija FAO išleido naują miško pramonės metraščio FAO Yearbook of Forest Products. 463 psl. apimties dokumente – visų pasaulio valstybių ir atskirų teritorijų miškininkystės produktų gamybos ir prekybos kasmetinė 2013-2017 m. statistika. Šis sąvadas parengtas bendradarbiaujant su vyriausybėmis, kurios didumą medžiagos pateikė užpildydamos klausimynus, taip pat su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis, kaupiančiomis statistinius duomenis apie miškų produkciją – JT Europos ekon. komisija (EEK), Eurostat`u, Tarpt. tropikų medienos organizacija (ITTO).

Nuotraukoje – FAO būstinė Romoje