Naujienos

Kovo 21-oji Tarptautinė miškų diena

2019-03-15

2012 m. JT Generalinė Asamblėja kiekvienų metų kovo 21-ąją paskelbė Tarptautine miškų diena. Visos šalys raginamos šia proga organizuoti vietinio, nacionalinio ir tarptautinio lygio renginius, kurie padėtų įvairioms visuomenės grupėms geriau įsisąmoninti įvairiausių tipų miškų reikšmę. Tai labai svarbu šiais laikais, kai jau daugiau nei pusė pasaulio žmonių gyvena miestuose ir naujos kartos vis labiau nutolsta nuo gamtos. Ypač skatinami praktiniai su medžiais ir miškais susiję renginiai, kaip antai, medelių sodinimo kampanijos. Kasmet ši diena skiriama tam tikrai temai, šiųmetės šventės tema – „Miškai ir švietimas“.

Ambicingas Škotijos miško pramonės uždavinys

2019-03-04

Škotijos miško pramonės strategai užsibrėžė ambicingą uždavinį iki 2030 m. padvigubinti miškų sektoriaus indėlį į šalies ekonomiką iki 2 mrd.svarų. Paskelbtame plane išskirti 5 prioritetai: padidinti šalies miškų ir medienos išteklių ekonominę gražą; pagerinti medienos medžiagų tiekimo grandinės efektyvumą ir saugumą; išplėsti rinkas ir jose sukuriamą vertę; parengti kvalifikuotą darbo jėgą, kuri užtikrintų tolesnį augimą; analizuoti ir atskleisti visuomenei sektoriaus įnašą  į ekonomiką.

Nuotraukoje – Škotijos vyriausybės kaimo reikalų sekretorius Fergus Ewingas

Miško savininkų apklausa Šveicarijoje

2019-02-28

Šveicarijoje atliktos miško savininkų apklausos,  jomis remiantis bus planuojamos kantonų finansinės investicijos viešai infrastruktūrai gerinti. Apie trečdalis šalies miškų priklauso 245 tūkstančiams privačių asmenų. Didžiausia grupė savininkų (35 %) neužsiima jokia veikla savo miškuose, 21 % tik pasirūpina malkų, 17 % gauna iš miško įvairipusę naudą, 16 % mišką laiko bendru gėriu, medienos iš jo nenaudoja, 11 % vertina mišką tik gamtosaugos požiūriu. 2/3 šalies miškų – vieša įvairių bendruomenių nuosavybė.

Alternatyvus įrenginys

2019-02-25

Suomijos bendrovė JAK Metalli OY siūlo alternatyvinį įrenginį medžiais ir krūmais užžėlusioms pakelėms valyti. Jo veikimo principas – besisukantys spiraliniai peiliai. Pati koncepcija  nėra nauja, bet patobulintą techninį sprendimą įtaiso gamintojai pristato kaip itin perspektyvų ir net revoliucinį. Peiliai nestorus kamienus ir šakas (iki 6 cm) kerpa panašiai kaip žirklės, jų sukimosi greitis nedidelis (370 – 500 sūkių/min.), todėl nupjautos šakos ir krūmai ne nusviedžiami šalin, o gula čia pat. Įtaisas gali būti montuojamas prie nedidelio traktoriaus, judėjimo greitis dirbant 4 – 10 km/val.

Medienos produktų rinkos pokyčiai

2019-02-21

JT Ekonominės komisijos Europai  (UNECE) medienos produktų rinkos 2017/2018 metų apžvalgoje nurodomi kai kurie žymesni pokyčiai. Medžio plokščių gamyba išaugo 1,6 % iki 75 mln. kub.m. Čia pat Europoje daugiausia  sunaudota vidutinio tankio MDF plokščių, du trečdaliai pagaminto kiekio teko baldų pramonei. Pasaulio rinkose UNECE konstatavo, kad 2017  m. pirmą kartą OSB plokštės buvo eksportuotos iš Rusijos į JAV, bet faneros gamyba Rusijoje dėl žaliavos stokos sumažėjo. JAV statybinės medienos poreikis 1918 m. išaugo beveik 3,8 %.

Nuotraukoje – UNECE būstinė Ženevoje

 

Miškų būvio studija

2019-02-18

JT organizacija FAO ir Viduržemio jūros regiono aplinkos bei plėtros klausimų koordinavimo centras Plan Bleu paskelbė šio regiono miškų būvio studiją „State of Mediterranean Forests 2018”. Ji analizuoja regiono raidą ir perspektyvas plačiame politiniame, ekonominiame, socialiniame ir gamtinės aplinkos kontekste, vertina šioje 31 valstybę aprėpiančioje teritorijoje įvykusius pokyčius nuo 2013 m., kai buvo parengta pirmoji  tokia studija. Miškai šiame įvairiais atžvilgiais nevienalyčiame regione pasiskirstę labai nevienodai, bet jų reikšmė itin didelė stabilizuojant dėl ekonominių, demografinių, pastaruoju laikotarpiu ir dėl jaučiamų klimato kaitos procesų  sunkėjančias gyvenimo sąlygas.

Vilkai Vokietijoje kelia susirūpinimą

2019-01-31

Daugiau kaip 150 metų vilkai Vokietijoje buvo išnykę. Jie vėl pasirodė tik šio šimtmečio pradžioje, o pastaruoju metu sparčiai plisdami jau kelia susirūpinimą ūkininkams, nes ėmė pjauti naminius gyvulius. Neseniai Žemutinėje Saksonijoje užfiksuotas pirmas atvejis, kai vilkas užpuolė žmogų. Incidentas sulaukė krašto aplinkos ir vidaus reikalų ministrų dėmesio, mobilizuoti mokslininkai, ištirti žvėries DNR pėdsakai ant užpulto žmogaus megztinio ir plaktuko, kuriuo jis gynėsi, norint identifikuoti užpuoliką. Visuomenėje kilęs įvykio rezonansas nepalankus vilkams.

Futuristinis projektas

2019-01-24

Švedijos miškų tyrimo institutas Skogforsk koordinuoja futuristišką projektą – sukurti autonomiškai dirbančią medvežę be kabinos ir operatoriaus. Jutiklių valdoma mašina turi pati pasirinkti darbo vietoje važiavimo kelią, atpažinti žmones, jeigu jie atsiduria nesaugioje zonoje, savarankiškai prisikrauti medienos prižiūrima iš tolo, kad ir iš įmonės biuro. Mašina mokės skaityti detalų vietovės žemėlapį. Projekte dalyvauja įvairios mašinų gamybos, miško įmonės, universitetai, jo įgyvendinimo trukmė – nuo 2018 iki 2020 m. gruodžio.