2014-01

Redakcijos skiltis  
Balos vaikai

Nemirtingo žingsnio taktu   
J. Strielkūnas. Tėvyne, tu bangos

Ta akimirka žavinga 
Havajinė akacija

Miškas ir mes
A. Dačkevičius. Ir vokiečiai maloniai nustebinti
A. Brukas. Pasenusios giesmės atrodo kvailokai
K. Česnavičius. Mažos sėklos didelis kelias

Pokyčių verpetuose 
A. Patašius. Gamtos ir žmogaus bendras paveldas
A. Milčiūnaitė. Siekis sustabdyti atėjūną
L. Svaldenienė. Jautėsi atsakingi už gamtą

Savas miškas
Z. Bitvinskaitė. Miško savininko pagalbininkas
A. R. Daujotis. Nelygios naudojimo sąlygos 37

Pažintis
O. Drobelienė. Šilų dzūkai (III) 38
Z. Bitvinskaitė. Draugystės ąžuoliukui – šešeri 40

Medžioklė
V. Ribikauskas. Šernas šautuvą atėmė... 44 

Verslas
D. Juknevičienė. Konkuruoja su Lietuvos medienos ruošėjais 46

Technika 
V. Žuklevičius. Suomių naujovė – į Žemaitijos miškus 50

Po laisvės medžiu
D. Pociuvienė. Atsakomybė savo noru 53

Mūsų žosmė
G. Junčytė. Nelietuviški posakiai (II) 56

Knygų lentyna
Retos medžių rūšys Lietuvoje 56

Mano medis
G. Uždavinys: „Pušynai – mūsų didysis pasidžiavimas“ 57

Pirma buvo žodis    
D. Stancikas. Ambicijų kaina 58

Būkime sveiki 
A. Malovičko. Šimtasiūlis, šimtalopis, bet turtingas ir dosnus 60

Pirtys
K. Adomaitytė. Vargšų vaistinė 62

Iš Raudonosios knygos

Medis ir aplinka
„Darni aplinka 2013“ 67

Laisvalaikis
N. Petrošiūtė. Rytų emigrantų „pamokos“ vakariečiams 68

Darbų medis
L. Narčienė. Keliuką prikėlė naujam gyvenimui 72
A. Milčiūnaitė. Varėnos miško keliai 74