2016-11

Redakcijos skiltis
Galimybė ir pareiga

Nemirtingo žingsnio taktu
J. Strielkūnas. Tavo veidas nuskęs

Ta akimirka žavinga
Lietuvos 2016 metų medis

Miškas ir mes 
A. Adomaitienė. Reforma pribrendo!
Z. Bitvinskaitė. Vokietijos miško medelynuose
L. Svaldenienė. Pinigai pajudėjo apleistųjų link

Žygis per pasaulį
A. Kazitėnas. Su Lietuvos vardu – per pasaulį (V)

Lietuva kur tu eini
D. Stancikas. Siaurųjų partijų liga

Politikos varpinė 
V. Radžvilas. Sistema priėjo liepto galą

Pokyčių verpetuose
A. Patašius. Unikalus paveldas – ničniekieno? (II)
K. Kaunaitė. Geram darbui – geros sąlygos

Savas miškas
J. Barzdėnas. Lapkritis

Pažintis  
V. Pinkevičius. Trijų regionų sankirtoje
L. Svaldenienė. Dirbamos žemės krašto puošmenos

Verslas
L. Juodvalkienė. Neteisinga biurokratinė tvarka
I. Nagulevičienė. Moka mažai, pasiima daug

Medžioklė
V. Ribikauskas. Plaukiojantys šernai

Mūsų žosmė
A. Pletkuvienė. Daiktavardžių giminės vartosena

Mano medis
G. Padegimas: Gamta man svarbiau už kultūrą

Gražiausios Lietuvos vietos
Vilniaus Žalieji ežerai

Būkime sveiki 
J. Aušyla. Pikta, dygi, bet dosni

Po žaliaisiais skliautais
D. Červokienė. Lietuvos medžių medis
V. Tamutis. Vargu ar dažnas pagalvoja

Saugomos teritorijos  
D. Červokienė. Pelkėtyros lopšyje

Egzotiniai augalai
J. Motiejūnaitė. Amerikinė lantana

Laisvalaikis
N. Petrošiūtė. Austrija – žemiško rojaus valstybė