Mokslininkų, kūrėjų, visuomenės veikėjų
VIEŠAS KREIPIMASIS
į prof. Igną Vėgėlę dėl dalyvavimo LR Prezidento rinkimuose

/ 2023-07-29 /

2023 liepos 29 d. 

Mes, žemiau pasirašę Lietuvos mokslininkai ir kūrėjai, kurių dauguma nepartiniai, kreipiamės viešu laišku į profesorių Igną Vėgėlę. Tikslas - pareikšti pritarimą ir palaikymą minėto asmens politinei aspiracijai - dalyvauti LR Prezidento rinkimuose. Kreipimąsi grindžiame konkrečioms aplinkybėmis ir argumentais. 

Pirma, profesorius pats yra viešai pareiškęs: „nebematau galimybių nekandidatuoti“. Antra, valstybėje objektyviai vyksta negeri procesai, kurie kelia daugelio patriotiškai ir demokratiškai nusiteikusių piliečių nerimą bei nuoširdų lūkestį, kad padėtis būtų keičiama. Modernybės ir demokratijos sąlygomis nederėtų sureikšminti pavienės asmenybės vaidmens ir galimybių. Visgi yra nemažai piliečių, kurie pozityvių pokyčių ir politinių reformų moderavimo valstybėje galimybę sieja su moraline ir politine I. Vėgėlės lyderyste. Viltingas žvilgsnis į naują politinę asmenybę kartu yra akivaizdaus nusivylimo dabartiniais politiniais lyderiais ir politine sistema ženklas. 

Net du vakarietišką pakraipą deklaravę Prezidentai - V. Adamkus ir D. Grybauskaitė - kadaise viešai įvardino politinę diagnozę - „...gyvename korumpuotoje oligarchinėje valstybėje...“. Deja, po įstojimo 2004 m. į ES ir NATO situacija menkai tepasikeitė. Maža to, Lietuva prarado nacionalinės valstybės kūrimo viziją bei strateginius tikslus. Jei laivas nežino, kur plaukia, nepalankus bet kuris vėjas... Lietuvos valdžia laipsniškai tampa teritorine administracija, o piliečių bendruomenė praranda politinį subjektiškumą. Vyksta lietuvių kalbos ir lietuvybės apskritai apsaugos likučių išmontavimas. Šalyje stokojama įstatymo viršenybės, socialinio teisingumo. Teisė neretai naudojama nusikaltimams ir dorovės nuopuoliui pridengti. BVP paskirstymas ydingas, civilizuotos ir teisingos mokesčių sistemos nėra iki šiol. Paveldosauga ir gamtosauga imituojama, naikinami miškai, nusikalstamai kertami reliktiniai medžiai. Mokesčių mokėtojų pinigais išlaikomas nacionalinis transliuotojas užsiima „dvaro“ viešaisiais ryšiais ir „smegenų plovimu“. Asmenys, nesutinkantys su narcisizmu ir egoizmu apsinuodijusio elito nuomone bei pasaulėžiūra, šiandien ujami, marginalizuojami, stumiami į užribį. Žmonės, žiūrintys į lyčių vaidmenis ir šeimos paskirtį per tradicinės kultūros ir krikščioniškosios antropologijos prizmę, niekinami, apdalinami „vatnikų“ ir „putinistų“ etiketėmis. Vėl kėsinamasi į sąžinės laivę. 

Atstovaujamoji demokratija apirusi, parlamentinės partijos neatstovauja jokiai politinei pasaulėžiūrai ar ideologijai. Išimtį sudaro nebent „Laisvės partija“, kuri, deja, diegia ydingą, moraliai deformuotą pasaulėžiūrą. Seimo opozicija nugalinta ir nusigalinusi. Užsienio politika atskiruose savo ruožuose akivaizdžiai kertasi su nacionaliniais interesais, ypač ūkio, kultūriniais interesais. Viešajame sektoriuje įsigali deintelektualizacija, chaotiška teisėkūra, diegiamos skubotos ar netgi akivaizdžiai destruktyvios reformos. Šalyje sunkoka aptikti sritį, kurioje matytųsi neginčijamas pozityvus proveržis. Ypač iškalbingas rodiklis yra beviltiškas Lietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimas. Mums gresia prūsų likimas. 

Šviesaus atminimo Stasys Lozoraitis buvo tautoje simboliškai pavadintas „Vilties Prezidentu“. Jei būtų juo tapęs, galimai šalyje kitaip būtų vykusi privatizacija, liustracija, visas valstybės atkūrimas. Galbūt gyventume kokybiškai kitokioje valstybėje. 

Gerbiamas Ignai Vėgėle, patvirtinkite sprendimą kandidatuoti iki galo ir perimkite „Vilties Prezidento“ kilnų vaidmenį bei misiją. Sutelkite plačią idėjinių bendražygių koaliciją, įvardinkite atnaujintos valstybės viziją ir politinių reformų programą. Inicijuokite veržlią, orią ir nuoširdžią rinkimų kampaniją. Nemaža dalis Lietuvos žmonių šito laukiame ir mes Jums padėsime. 

Pasirašė prof. habil. dr. Gediminas Merkys, prof. Saulius Arlauskas, prof.dr. Rasa Čepaitienė,prof. Habil. dr. Bronislovas Genzelis, sesuo Nijolė Sadūnaitė, penkių LR Vyriausybių ministras Albertas Sinevičius, Kovo 11 akto signataras Leonas Milčius, Kovo 11 akto signataras Algimantas Norvilas, JAV dirbantis chirurgas Habil. dr. Rimtas Marcinkevičius, akademikas Romualdas Grigas ir kiti, iš viso 32 žymus bendrapiliečiai.